Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Ośrodek Pomocy Społecznej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja dot. wydawania skierowań POPŻ Cartias 2022-03-14 10:50:57
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 2022-03-14 10:12:51
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim 2022-03-11 08:00:05
Darmowy telefon zaufania dla obywateli Ukrainy 2022-03-09 10:28:53
Informacja o wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2022-03-04 13:01:18
Bezpłatne szkolenie - "Pierwsza pomoc, pielęgnacja, opieka i żywienie osób z chorobami otępiennymi" 2022-03-04 11:42:40
Pomagam Ukrainie - informacje nt. niesienia pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-04 08:10:24
Informacja na rok 2022 2022-03-04 08:00:05
Informacja o bezpłatnych badaniach diagnostycznych dla obywateli Ukrainy 2022-03-04 07:57:25
Ogłoszenie wyników naboru 2022-01-31 13:10:48
Zarządzenie nr 1/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 stycznia 2022 r.w Golczewie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników OPS. 2022-01-18 08:45:14
Informacja o wydawaniu skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej POPŻ od 10 stycznia 2022 2022-01-18 08:43:04
Kierownik Ośrodka Pomocy społecznej w Golczewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w OPS Golczewo ul. Zwycięstwa 25, - 2 etaty 2022-01-10 10:30:14
Dodatek osłonowy - informacja o nowym programie 2022-01-05 09:24:56
Zarządzenie nr 11/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy. 2021-12-30 12:45:51
Informacja o zmianie sposobu składania wniosków na świadczenie 500+ 2021-12-29 13:01:37
Informacja o możliwości skorzystania z pomocy prawnej - MOBILNY PUNKT POMOCY PRAWNEJ 2021-12-07 08:32:36
Domowa Opieka Medyczna - ulotka dla pacjenta 2021-11-25 13:05:03
Rodzinne Domy Pomocy - jak założyć? 2021-11-25 13:02:52
OŚWIADCZENIE 2021-11-17 12:43:44
Informacja o wstrzymaniu zbiórki dla trojaczków 2021-11-16 09:22:55
:Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" - Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe - konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością. 2021-11-16 07:55:43
Zarządzenie nr 9/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 15 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2021-11-09 09:25:06
Klub Rodzica Zastępczego 2021-11-08 08:11:33
Spotkanie on line dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 2021-10-19 08:46:50
Ustawa Za Życiem - informacja 2021-09-15 15:18:23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających 2021-09-15 09:00:44
Dobry Start - PUE ZUS - 17.09.2021 w Golczewie - wnioski 300+ 2021-09-09 10:50:16
Telefon Zaufania Młodych 2021-09-07 13:02:11
Dożynki w Przelewicach 2021 2021-08-31 09:35:25
Zarządzie nr 8/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia "Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie. 2021-08-24 08:50:04
Zarządzenie nr 7/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników OPS w Golczewie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz na wybranych stanowiskach pomocniczych 2021-07-15 09:19:43
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu kamieńskiego 2021 2021-07-14 11:23:22
Zarządzenie nr 6/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Golczewie z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy społecznej w Golczewie 2021-07-07 14:34:49
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 2021-07-07 11:06:32
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 2021-07-07 11:05:40
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020 2021-07-07 11:05:07
Uchwała nr XXVIII/224/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 11 czerwca 2021 roku w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. 2021-07-07 11:03:04
Informacja o zmianie wypłaty 300+ 2021-06-24 11:56:09
Zarządzenie nr 5/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian godzin urzędowania Ośrodka Pomocy społecznej w Golczewie 2021-06-22 12:30:19
Zarządzenie nr 5/2021 w spr. zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej 2021-06-22 12:27:58
Ogłoszenie o pracę - opiekun osób starszych 2021-06-09 08:08:03
Informacja o dniach wolnych 2021-06-02 09:19:29
Informacja 2021-06-02 08:59:58
Informacja dodatkowa za 2020 rok 2021-05-07 10:14:28
Rachunek zysków i strat 2021-05-07 10:13:31
Wyciąg z danych zawartych w załączniku - informacja dodatkowa 2021-05-07 10:12:58
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021-05-07 10:11:22
Informacja - mammografia 2021-05-07 07:51:25
Informacja o wyniku naboru 2021-04-26 09:10:24
Zarządzenie nr 4/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2021-04-16 14:06:12
Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2021-04-15 13:47:19
Zarządzenie nr 2/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2021-04-15 13:46:33
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2021r. 2021-03-31 10:36:53
Gmina Golczewo partnerem Projektu pn. "Region Dobrego Wsparcia" 2021-03-10 08:28:06
Zarządzenie nr 1/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 03 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2021-02-05 13:33:26
Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Golczewo na lata 2021-2023 2021-01-18 10:22:54
"Duża paka dla dzieciaka i starszaka" po raz kolejny w Gminie Golczewo 2020-12-22 11:34:59
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 8 grudnia 2020 r.w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2020-12-14 14:54:16
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-12-14 14:53:29
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 2020-11-24 09:40:06
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 2020-11-16 08:33:43
Zarządzenie Nr 6 /2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 04 listopada 2020 r.w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz zasad bezpieczeństwa pracy zdalnej. 2020-11-12 14:37:31
Zachęcamy do pomocy sąsiedzkiej 2020-10-22 09:32:39
Seniorze zadbaj o siebie - informacje dotyczące koronawirusa 2020-10-21 09:38:56
Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną 2020-08-06 14:59:25
Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin monitoringu służbowej poczty elektronicznej pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2020-07-28 10:01:12
Zarządzenie Nr 4 /2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2020-07-13 13:12:50
Zarządzenie Nr 3/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2020-07-13 13:11:03
BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO 2020-07-06 13:52:16
Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia Administratora Systemu Informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2020-06-19 15:27:33
Informacja dotycząca zatrudnienia 2020-06-08 13:15:27
Sprawozdanie finansowe 2019 2020-03-30 15:58:48
Informacja dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją działań mających na celu zapobiegania skutkom wirusa COVID-19 2020-03-20 14:22:20
Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2020-03-13 12:42:12
Komunikat Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim 2020-03-12 09:23:25
Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego w związku koronawirusem 2020-03-12 09:11:31
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 2020-03-12 09:11:10
Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego w związku koronawirusem 2020-03-12 09:10:37
Regulamin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-12-12 08:13:45
Zarządzenie Nr 20/2019 Kierownika ośrodka pomocy społecznej w Golczewie z dnia  9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-12-12 08:11:29
ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-12-12 08:10:37
Zarządzenie Nr 18 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-12-04 07:52:29
ZARZĄDZENIE NR 17 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi do zastępowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-12-04 07:50:48
Zbiórka pieniędzy i żywności w celu wykonania paczek na Mikołaja dla dzieci z Domu Dziecka w Wisełce 2019-11-29 08:32:31
ZARZĄDZENIE NR 16 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi do zastępowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-11-13 11:51:15
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Kierownika ośrodka pomocy społecznej w Golczewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-11-13 11:50:15
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia ?Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań? na 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-11-13 11:49:34
ZARZĄDZENIE NR 7 /2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-11-13 11:48:47
ZARZADZENIE NR 4/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-11-13 11:48:14
Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Golczewa z dnia 25 września 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-11-12 10:44:38
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe na potrzeby przyznania świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych 2019-11-06 07:49:31
Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio - dotyczy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2019-10-23 09:11:48
Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio 2019-10-23 09:11:19
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego 2019-10-23 09:09:42
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku celowego w ramach rządowego programu - Posiłek w szkole i w domu 2019-10-23 08:45:03
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku stałego 2019-10-23 08:44:17
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku okresowego 2019-10-23 08:43:39
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci specjalnego zasiłku celowego 2019-10-23 08:42:53
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej 2019-10-23 08:41:14
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku celowego 2019-10-23 08:37:46
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-10-21 13:35:23
Zarządzenie nr 14/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-10-14 09:19:00
Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży " na lata 2019-2023 2019-09-23 09:42:27
Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-09-23 09:39:48
Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-09-23 09:35:15
Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-09-23 09:32:50
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo 2019-09-23 09:26:41
Uchwała nr XXXVIII/291/2018 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020" 2019-09-23 09:24:27
Uchwała nr XXXVII/289/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Golczewo porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Golczewo w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Golczewo 2019-09-23 09:22:22
Uchwała nr XXXV/273/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Kamień Pomorski, w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Golczewo 2019-09-23 09:14:30
Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 2019-09-23 09:10:40
Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-09-23 09:08:19
Uchwała nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania zasiłku celowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 2019-09-23 08:29:05
Uchwała nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2019-09-23 08:23:08
Uchwała nr XXXVII/319/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel przez Gminę Golczewo 2019-09-23 08:20:11
Lokalna grupa działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór wniosków o przyznianie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2019-09-19 15:10:49
Zarządzenie nr 13/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-09-18 13:48:00
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Golczewie 2019-09-18 13:42:52
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2019-09-13 13:34:21
Zarządzenie nr 12/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 4 września 2019r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie" 2019-09-04 12:53:44
Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-09-04 12:51:02
Nabór na stanowisko podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2019-09-02 07:59:59
Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 30 sierpnia 2019r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy 2019-08-30 11:34:50
Zarządzenie Nr 7 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedur zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-08-30 09:09:45
Zarządzenie nr 6/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-08-30 09:09:09
Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-08-30 07:14:01
Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy 2019-08-27 12:38:35
Zarządzenie Nr 5 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy 2019-07-30 11:58:49
Podręcznik dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i opiekunów usamodzielnienia 2019-07-24 10:31:39
Obowiązki dorosłych dzieci wobec rodziców 2019-07-18 07:15:34
Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio- dłużnik alimentacyjny 2019-07-16 07:40:05
Informacja dla osoby wyrażającej zgodę- ustawa o pomocy społecznej 2019-07-16 07:39:35
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- Zachodniopomorska Karta Seniora 2019-07-16 07:38:49
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- Zachodniopomorska Karta Rodziny 2019-07-16 07:38:21
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę 2019-07-16 07:38:00
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- ustawa o wspieraniu rodziny i systemi pieczy zastępczej 2019-07-16 07:37:23
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- usługi opiekuńcze 2019-07-16 07:36:51
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- umieszczenie i pobyt w pieczy zastępczej 2019-07-16 07:36:34
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- rodzina wspierająca 2019-07-16 07:36:01
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- korespondencja przychodząca i wychodząca z OPS 2019-07-16 07:35:42
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- Karta Dużej Rodziny 2019-07-16 07:35:07
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- dodatek mieszkaniowy 2019-07-16 07:34:39
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- dadatek energetyczny 2019-07-16 07:34:20
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- świadczenie "Za życiem" 2019-07-16 07:32:49
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- świadczenia rodzinne 2019-07-16 07:32:23
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- fundusz alimentacyjny 2019-07-16 07:31:45
BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO 2019-07-12 10:38:34
BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO 2019-07-12 10:38:16
Informacja dla osoby składającej wniosek o świadczenie dobry start 2019-07-12 10:08:03
Informacja dla osoby składającej wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 2019-07-12 10:07:38
Zarządzenie Nr 4 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-07-08 08:33:10
Informacja o zmianach godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej 2019-06-28 14:18:37
Zarządzenie Nr 3 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy 2019-06-26 10:57:29
Informacja-terminy składania wniosków 2019-06-18 15:08:28
Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych- aktualne 2019-06-12 15:34:08
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie- aktualne 2019-06-12 15:33:26
Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Golczewie 2019-06-06 10:22:00
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 2019-05-27 15:23:40
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok 2019-05-27 14:55:32
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok 2019-05-27 14:53:58
Informacja dotycząca zatrudnienia 2019-05-13 14:45:07
Oferta Edukacyjna- Ochotnicze Hufce Pracy 2019-05-08 14:35:57
Informacja- Dwie Godziny dla Rodziny 2019-05-08 11:22:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. kadr i płac w OPS w Golczewie 2019-04-15 15:38:18
Zarządzenie Nr 2/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadrowych i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-04-15 13:34:19
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do zakwalifikowania do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie znajdujących się w składnicy akt 2019-04-15 13:33:40
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-04-15 13:29:23
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-04-15 13:28:52
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań na 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-04-15 13:26:25
Zarządzenie Nr 7/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadrowych i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-04-15 13:25:17
Schemat Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-04-15 13:23:07
Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 2019-04-04 13:05:00
Nabór na stanowisko podinspektor ds. kadr i płac 2019-04-01 15:24:51
IV Targi Pracy w Kamieniu Pomorskim 2019-03-29 10:12:10
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-03-27 14:42:14
Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 19 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-03-14 15:23:59
Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-03-14 15:20:34
Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych 2019-03-14 15:16:27
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2019-03-14 15:15:34
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 2019-03-14 15:12:31
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie zachodniopomorskim 2019-03-14 15:10:41
Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 2019-03-06 15:01:59
Informacja o przystąpieniu do kampani społecznej "Dwie godziny dla rodziny" 2019-02-21 15:32:13
Projekt "Z kompassem wprost ku karierze" 2019-01-30 15:41:25
Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych 2019-01-24 11:34:38
Karta Dużej Rodziny 2019-01-24 11:09:38
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-01-22 15:34:49
Duża paka dla dzieciaka i starszaka- Świąteczne paczki dla naszych mieszkańców 2018-12-24 09:30:52
Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019r. - nowe kryteria przyznania karty oraz nowe wnioski 2018-12-24 08:36:20
Wigilijne spotkanie dla potrzebujących 2018-12-21 14:00:01
Świąteczna zabawa z Mikołajem i prezentami dla dzieci 2018-12-21 13:55:36
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy osobom bezdomnym 2018-12-12 11:09:19
Zaproszenie na wigilię dla osób samotnych, ubogich i starszych 2018-12-11 15:10:41
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2018-11-22 15:51:22
Informacja o dniu wolnym 2018-11-08 13:50:42
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2018-10-08 15:35:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. kadr i płac w OPS w Golczewie 2018-09-10 15:31:18
Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy 2018-08-20 13:29:33
Nabór na stanowisko podinspektor ds. kadr i płac 2018-08-17 12:21:32
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 rok 2018-08-14 09:16:13
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok 2018-08-14 09:15:42
Zarządzenie Nr 4 /2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2018-08-14 08:51:42
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 2018-08-07 11:24:12
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie na rok 2018 2018-08-07 11:23:21
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy 2018-08-07 11:18:10
Informacja o skróconych godzinach pracy 2018-08-07 09:15:39
Informacja o skróconych godzinach pracy 2018-08-01 10:07:01
Informacja o skróconych godzinach pracy 2018-07-27 10:27:53
ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania i organizacji Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie. 2018-07-27 10:11:25
Festyn- Dni Golczewa 2018-07-10 11:47:01
Informacja "Dobry Start" 2018-07-06 11:06:51
Informacja "Dobry Start" 2018-07-06 11:06:13
3/2018 2018-06-13 11:54:14
2/2018 2018-06-13 11:52:38
1/2018 2018-06-13 11:50:46
Komunikat ws. obowiązku informacyjnego w zakresie Karty Dużej Rodziny 2018-06-13 11:21:31
Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z wystąpieniem zatruć środkami zastępczymi - dopalaczami zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią załączonej ulotki. 2018-06-13 10:52:08
Dobry Start (300+) 2018-06-08 10:35:17
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020 2018-06-06 11:05:07
Zarządzenie Nr 1 2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznen w Golczewie z dnia 05.01.2015 w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego OPS w Golczewie 2015-04-07 14:40:49
Perspektywa dobrej pracy 2013-01-14 09:13:00
Operator koparko - ładowarki 2012-12-12 12:25:20
Obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera 2012-12-12 12:04:33
Warsztaty psychoedukacyjne 2012-12-12 11:57:55
Warsztaty z doradcą zawodowym 2012-12-12 11:48:32
Regulamin uczestnictwa w projekcie 2012-12-10 13:47:44