Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Działania zrealizowane w ramach projektu

\"\"

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. realizowany jest projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, wzrost umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych oraz odchodzenie od korzystania z systemu pomocy społecznej.

Poprzez przeprowadzenie rozmów, wywiadów środowiskowych oraz wypełnienie kart weryfikacji merytorycznej wraz z pracownikami socjalnymi w br. wybrano z ich rejonów 17 uczestników – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Beneficjenci złożyli pisemny wniosek o przystąpienie do udziału w projekcie. Warunkiem udziału w projekcie było długotrwałe bezrobocie beneficjanta potwierdzone zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy, bądź tez pisemnym oświadczeniem uczestnika o tym fakcie, a także kryterium dochodowe nieprzekraczające sumy 351, 00 zł na osobę w rodzinie lub 477, 00 zł przy osobie samotnie gospodarującej.

W rezultacie do projektu zakwalifikowało się 14 kobiet i 3 mężczyzn, którzy tworzą grupę docelową zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2011 r. Wśród tych uczestników 1 osoba kontynuuje udział w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie w br. zrealizował następujące szkolenia:

L.p.

Rodzaj szkolenia

Miejsce szkolenia

Okres, w jakim przeprowadzane będzie szkolenie

Ilość godzin

1

Warsztaty z doradcą zawodowym

CDRS Gryfice:

Ośrodek Nauki Jazdy

J.B. Jakubowscy

ul. Dworcowa 7

72 – 400 Kamień Pom.

16-17.05.2011 r.

10 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

2

Warsztaty psychoedukacyjne

CDRS Gryfice:

Ośrodek Nauki Jazdy

J.B. Jakubowscy

ul. Dworcowa 7

72 – 400 Kamień Pom.

18-19.05.2011 r.

10 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

3

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim

CKZ

ul. Wilków Morskich 4

72 – 400 Kamień Pom.

01-30.06.2011 r.

160 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

4

Kompleksowa obsługa biura

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

02-30.06.2011 r.

160 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

5

Gastronomiczny – KUCHARZ

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

02-30.06.2011 r.

160 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

6

Wizaż i stylizacja

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

06-27.06.2011 r.

120 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

7

Florysta/bukieciarz

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

06-27.06.2011 r.

120 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

8

Operator koparko – ładowarki

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

05.07-16.08.2011 r.

160 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

9

ABC hotelarstwa – RECEPCJONISTA z językiem niemieckim

CKZ

ul. Wilków Morskich 4

72 – 400 Kamień Pom.

04-29.07.2011 r.

160 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

10

Przedłużanie rzęs

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

05-14.07.2011 r.

70 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

11

ABC hotelarstwa – pomoc pokojowa

CKZ

ul. Wilków Morskich 4

72 – 400 Kamień Pom.

08-22.08.2011 r.

80 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

12

ABC przedsiębiorczości

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

08-22.08.2011 r.

40 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

13

 

 

Obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

10-31.08.2011 r.

120 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

 

14

 

Stylizacja paznokci

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

05-14.09.2011 r.

40 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

15

Kurs kosmetyczny

OSD

ul. Dziwnowska 11/2

72 – 400 Kamień Pom.

08-31.11.2011 r.

100 godz. lekcyjnych
(1 godz.=45 minut)

 

Tego rodzaju wsparcie spowoduje, że beneficjenci podniosą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobędą umiejętności umożliwiające ponowne wejście na rynek pracy. Zwiększą umiejętności zawodowe, motywacje do działania i zaufania we własne siły, podniosą umiejętności komunikacyjne, poprawią własny wizerunek, nabędą umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zaczną aktywnie spędzać czas.

Projekt jest zgodny z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju.  Zapewnia równy dostęp bez względu na wiek i płeć.

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,
 Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Martyna Kozłowska

Data wytworzenia:
09 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Martyna Kozłowska

Data publikacji:
09 lis 2011, godz. 12:43

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Kozłowska

Data aktualizacji:
09 lis 2011, godz. 12:43