Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Niebieska karta

Co to jest Niebieska Karta?

Uwaga:

Do dnia 1 sierpnia 2010 roku możliwość realizacji procedury „Niebieskiej Karty” posiadały wyłącznie dwa podmioty: policja i pomoc społeczna. Od momentu wprowadzenia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zakładanie „Niebieskiej Karty” leży w kompetencjach pięciu podmiotów tj.: pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Niebieska Karta to procedura stosowana przez Policję oraz  Ośrodek Pomocy Społecznej  w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. 

Jeśli w domu jesteś:

- bity, kopany, okaleczany lub w inny sposób stosowana jest wobec Ciebie przemoc fizyczna;
 - straszony, poniżany, upokarzany, używane są wobec Ciebie wulgarne słowa;
 - zmuszany do uprawiania stosunków seksualnych;
 - finansowo uzależniony od swojego partnera, który nie pozwala Ci pracować albo nie daje pieniędzy na zaspokojenie najważniejszych potrzeb (np. jedzenie, ubranie),
powinieneś zgłosić się do najbliższego komisariatu Policji lub OPS-u.
 

Czy istnieje obowiązek wypełnienia Niebieskiej Karty?


Policjantowi lub pracownikowi socjalnemu opowiedz o swoich problemach związanych z przemocą domową. Nie wstydź się i nie bój, osoby te zachowają w tajemnicy wszystko to, co im powiesz, i pomogą rozwiązać Twoje problemy. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji policjant lub pracownik socjalny wypełni specjalny formularz, nazywany Niebieską Kartą. Zgłoszenie przemocy domowej zawsze wiąże się z koniecznością wypełnienia Niebieskiej Karty. Pamiętaj, że wypełnienie Niebieskiej Karty ma Ci pomoc, dlatego masz prawo się tego domagać. Jeśli policjant albo pracownik socjalny jej nie wypełnia, upomnij się o to!


Jakie informacje muszę podać, aby Niebieska Karta została wypełniona?


Podczas wypełniania Niebieskiej Karty zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

 - Twoje dane osobowe (imię, nazwisko);
 - Twój adres zamieszkania;
jaki jest stosunek pokrewieństwa między Tobą a sprawcą;
 - gdzie jesteś zatrudniony;
 - kontakt do Ciebie (najlepiej telefon).


Do tego musisz krotko opowiedzieć, co się wydarzyło. Powiedz, jak byłeś traktowany. Jeśli byłeś bity, pokaż lub chociaż opisz, jakie masz obrażenia. Zwróć uwagę, czy opisywane zajście zdarzyło się po raz pierwszy, czy też miało już miejsce wcześniej. 


Czy wypełnienie Niebieskiej Karty zastępuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?


Wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Niebieska Karta dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, jednak jeżeli chcesz, aby sprawca został ukarany, potrzebne może być złożenie przez Ciebie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Twoją szkodę, chyba że Policja lub prokurator zajmą się sprawą z własnej inicjatywy. Ponadto po wypełnieniu Niebieskiej Karty Twoja sytuacja będzie stale nadzorowana przez Policję lub pracownika socjalnego.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Martyna Kozłowska

Data wytworzenia:
29 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Martyna Kozłowska

Data publikacji:
29 sty 2013, godz. 13:58

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Kozłowska

Data aktualizacji:
29 sty 2013, godz. 13:58