Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

\"Moja firma - lepsze jutro\"

\"\"

 

Projekt: „MOJA FIRMA –LEPSZE JUTRO”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  i samozatrudnienia

 

 

Realizator projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

ul. Topolowa 5

72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 20 285

www.pupkamienpomorski.pl

 

 Cel: wzrost aktywności gospodarczej bezrobotnych mieszkańców powiatu kamieńskiego poprzez udzielenie wsparcia w formie szkoleń, doradztwa i bezpośredniego wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej

Do kogo skierowany:do 30 mieszkańców powiatu kamieńskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim jako bezrobotni (16 kobiet oraz 14 mężczyzn), z tego 20 osób (11 kobiet oraz 9 mężczyzn) uzyska środki na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu kamieńskiego przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim,
spełniające przynajmniej jedno kryterium grupy docelowej:

  • kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby poniżej 25 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne. 

 

Osoby z grupy docelowej posiadające jednocześnie status osoby długotrwale bezrobotnej (w ewidencji PUP), otrzymają dodatkową punktację.

 Co projekt oferuje:

Odbiorcy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Szkolenie – Coaching dla 16 kobiet – praca nad zmianą postawy, wzmocnienie wiary w siebie i własne możliwości itp.,      
  2. Szkolenie – Akademia Przedsiębiorcy –przygotowanie uczestników do założenia działalności gospodarczej i właściwego wykorzystania wsparcia finansowego – 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn)
  3. Wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej.  

Po zakończonym udziale w szkoleniu uczestniczki i uczestnicy złożą wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski zostaną ocenione przez powołaną w tym celu Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.  W projekcie zaplanowano jednorazowe środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na osobę dla 20 osób bezrobotnych (11 kobiet oraz 9 mężczyzn).

Uczestniczki i uczestnicy projektu są zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zarejestrowania firmy. Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim przeprowadzi kontrole wykorzystania środków finansowych zgodnie z biznes planem. Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej, co najmniej 2 razy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu środków finansowych z uczestnikiem projektu oraz 2 wizyty monitorujące prowadzenie działalności.

 

Termin realizacji projektu:        01.10.2012 do 30.09.2014

 

Budżet projektu:    613 540,00 zł.

rok 2012:                31 400,00 zł.

rok 2013:              561 090,00 zł.

rok 2014:               21 050,00 zł.

 

Biuro projektu: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul Topolowa 5

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie i złożenie podpisanego Formularza Rekrutacyjnego w biurze projektu w terminie od 19.10.2012r. do 31.12.2012r.*

 

 Masz pomysł na swoją firmę? Czekamy na Ciebie!!!
Zapraszamy osoby bezrobotne z powiatu kamieńskiego do składania dokumentów rekrutacyjnych


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Martyna Kozłowska

Data wytworzenia:
14 gru 2012

Osoba dodająca informacje

Martyna Kozłowska

Data publikacji:
14 gru 2012, godz. 12:10

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Kozłowska

Data aktualizacji:
14 gru 2012, godz. 12:10