Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

\"Kompetencje zawodowe - sukces na rynku pracy\" - kolejne spotkanie

PROJEKT PT. „KOMPETENCJE ZAWODOWE – SUKCES NA  RUNKU PRACY”

UWAGA!!! NABÓR DO PROJEKTU TRWA!!!

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 10 stycznia 2013 r. (do godz. 14.00). Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu w siedzibie Cechu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim ,ul. Mieszka I 6A. Zgłoszenia składać należy osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Projektu(listem poleconym)! Regulamin rekrutacji w projekcie  oraz Formularz rekrutacyjny dostępne w Biurze Projektu .

Spotkanie informacyjne i nabór do projektu

W dniu 19.12.2012 r. w siedzibie Lidera projektu – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim, ul. Mieszka I 6A o godz.10.00 ponownie odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie .

O PROJEKCIE:

Projekt pt. „Kompetencje zawodowe – sukces na  runku pracy” realizowany jest przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim  w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy  Kamieniu Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

CEL PROJEKTU:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej wśród 21 nieaktywnych zawodowo osób w wieku poniżej 25 roku życia z wykształceniem, zamieszkałym powiat kamieński poprzez ich udział w doradztwie zawodowym, warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy, IPD, certyfikowanych szkoleniach oraz stażach zawodowych.

Okres realizacji projektu:  01. XI. 2012 r. – 31. XII. 2013 r.

 

UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOGĄ ZOSTAĆ:

Grupę docelową stanowić będzie 21 osób(w tym 12 kobiet), które:

 • nie posiadają zatrudnienia,
 • nie są uczniami/studentami studiów dziennych,
 • mają poniżej 25 lat,
 • zamieszkują na terenie powiatu kamieńskiego,
 • posiadają tylko wykształcenie ogólne, niezawodowe.

Kryteria powyżej są formalne, obligatoryjne do spełnienia przez każdego uczestnika projektu.
 

KRYTERIA REKRUTACJI:

Każda osoba  spełniająca w/w kryteria formalne, chcąc uczestniczyć w projekcie musi złożyć formularze zgłoszeniowe dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej lidera projektu i partnera projektu. Wypełnione formularze można składać osobiście w biurze projektu lub drogą pocztową na adres biura projektu. Na podstawie danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych wybranych zostanie 21 osób wg następujących  kryteriów dodatkowych:

 • bycie kobietą –ze względu na większą trudność w znalezieniu zatrudnienia,
 • brak doświadczenia zawodowego,
 • nie uczestniczenie w żadnej formie szkoleń zawodowych w minionych 3 latach.

FORMY WSPARCIA:

W ramach projektu przewidziano kompleksowe wsparcie  dla 21 osób w następujących kolejno po sobie etapach, czyli:

 • doradztwo zawodowe- pomoże  uczestnikom w zakresie wyboru właściwej drogi rozwoju zawodowego; doradztwo będzie świadczone indywidualnie dla każdego uczestnika(5h/os),
 • tworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - poprawne redagowanie CV I listów motywacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność wyszukiwania pracy przy pomocy Internetu; zajęcia będą prowadzone w grupach (7os./gr),
 • specjalistyczne, zawodowe szkolenia ,kończące się przystąpieniem do egzaminu zawodowego i uzyskaniem tytułu czeladnika,
 • 6 miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie doświadczeń zawodowych z comiesięcznym wynagrodzeniem stażowym

 

Część uczestników projektu otrzyma zatrudnienie na min.3 miesiące na podstawie umów cywilno-prawnych.

SZKOLENIA DOTYCZYĆ BĘDĄ ZAWODÓW TAKICH JAK:

 • kucharz  o specjalizacji dietetyka  w liczbie 200 h( 40 godz. teorii i 160 godz. praktyki)
 •  kucharz  o specjalizacji cukiernika w liczbie 200 h( 40 godz. teorii i 160 godz. praktyki)
 •  monter izolacji budowlanych w liczbie 200 h( 40 godz. teorii i 160 godz. praktyki)

Każdy uczestnik  szkolenia otrzyma  niezbędne materiały szkoleniowe, a ponadto specjalistyczne filmy video-instruktażowe na płytach DVD oraz przejdzie:

 • szkolenie BHP,
 • pracownicze badanie lekarskie,
 • zostanie ubezpieczony NNW,
 • otrzyma odzież BHP,
 • catering na każdy dzień tygodnia,

Każdy z uczestników otrzyma zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia.

Projekt bezpośrednio wpisuje się w realizację idei RÓWNYCH SZANS poprzez szczególne wsparcie nieaktywnej zawodowo młodzieży do 25 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz kobiet. W ramach RÓWNOŚCI SZANS uczestnikom tego wymagającym zostanie zapewniona opieka nad ich osobami zależnymi na czas trwania udziału w szkoleniach.

Dane adresowe:

BIURO PROJEKTU:

Lider-Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców

UL. Mieszka I 6A

72-400 Kamień Pomorski

tel.91 38 20 653

e – mail: crrkamien@onet.eu

www.cechkamien.za.pl

Godziny otwarcia:8.00-15.00

PARTNER PROJEKTU:

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

ul. Topolowa 5,

 72-400 Kamień Pomorski

tel.  91 38 20 285

e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl

www.pupkamienpomorski.pl

Godziny otwarcia: 7.30-15.30

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Martyna Kozłowska

Data wytworzenia:
31 gru 2012

Osoba dodająca informacje

Martyna Kozłowska

Data publikacji:
31 gru 2012, godz. 09:01

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Kozłowska

Data aktualizacji:
31 gru 2012, godz. 09:01