Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 16 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi do zastępowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-11-13 11:51:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Kierownika ośrodka pomocy społecznej w Golczewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Dominika Ługowska 2019-11-13 11:50:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia ?Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań? na 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-11-13 11:49:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7 /2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-11-13 11:48:47 dodanie dokumentu
ZARZADZENIE NR 4/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-11-13 11:48:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Golczewa z dnia 25 września 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dominika Ługowska 2019-11-12 10:44:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Golczewa z dnia 25 września 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dominika Ługowska 2019-11-12 10:44:38 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe na potrzeby przyznania świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych Dominika Ługowska 2019-11-06 07:49:31 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio - dotyczy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dominika Ługowska 2019-10-23 09:11:48 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio Dominika Ługowska 2019-10-23 09:11:19 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego Dominika Ługowska 2019-10-23 09:09:42 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku celowego w ramach rządowego programu - Posiłek w szkole i w domu Dominika Ługowska 2019-10-23 08:46:57 edycja dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku celowego w ramach rządowego programu - Posiłek w szkole i w domu Dominika Ługowska 2019-10-23 08:46:23 usunięcie załacznika
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku celowego w ramach rządowego programu - Posiłek w szkole i w domu Dominika Ługowska 2019-10-23 08:45:47 edycja dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku celowego w ramach rządowego programu - Posiłek w szkole i w domu Dominika Ługowska 2019-10-23 08:45:03 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku stałego Dominika Ługowska 2019-10-23 08:44:17 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku okresowego Dominika Ługowska 2019-10-23 08:43:39 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci specjalnego zasiłku celowego Dominika Ługowska 2019-10-23 08:42:53 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej Dominika Ługowska 2019-10-23 08:41:14 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku z przyznaniem świadczenia w postaci zasiłku celowego Dominika Ługowska 2019-10-23 08:37:46 dodanie dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- dadatek energetyczny Dominika Ługowska 2019-10-23 08:36:22 edycja dokumentu
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe- dadatek energetyczny Dominika Ługowska 2019-10-23 08:36:09 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Dominika Ługowska 2019-10-21 13:35:23 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowiska Dominika Ługowska 2019-10-17 09:05:54 edycja dokumentu
Samodzielne stanowiska Dominika Ługowska 2019-10-17 09:01:01 edycja dokumentu
Samodzielne stanowiska Dominika Ługowska 2019-10-17 08:54:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Dominika Ługowska 2019-10-14 09:19:00 dodanie dokumentu
Pomoc potrzebującej mieszkance gminy Golczewo- Zbiórka sprzętów gospodarstwa domowego Dominika Ługowska 2019-09-23 12:01:56 edycja dokumentu
Pomoc potrzebującej mieszkance gminy Golczewo- Zbiórka sprzętów gospodarstwa domowego Dominika Ługowska 2019-09-23 11:38:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania zasiłku celowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:45:23 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży " na lata 2019-2023 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:42:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-09-23 09:39:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:35:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:32:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:27:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:27:09 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:26:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/291/2018 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020" Dominika Ługowska 2019-09-23 09:24:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/289/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Golczewo porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Golczewo w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:22:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/273/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Kamień Pomorski, w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:14:30 dodanie dokumentu