Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kampania promująca trzeźwy wypoczynek nad wodą Agnieszka Piotrowska 2017-06-26 08:25:25 dodanie dokumentu
Kurs- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i książeczką zdrowia Agnieszka Piotrowska 2017-05-31 08:35:31 dodanie dokumentu
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim III? . Agnieszka Piotrowska 2017-05-08 08:57:18 dodanie dokumentu
Wykaz ulg dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora Agnieszka Piotrowska 2017-04-26 08:20:15 dodanie dokumentu
Wykaz ulg dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora Agnieszka Piotrowska 2017-04-26 08:19:33 dodanie dokumentu
Bezpłatne szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych po 18 roku życia Agnieszka Piotrowska 2017-04-24 08:35:16 dodanie dokumentu
Informacja nt. zmiany numeru konta do wpłat za usługi opiekuńcze Agnieszka Piotrowska 2017-04-07 10:07:34 dodanie dokumentu
Informacja dot. ustawy " za życiem" Agnieszka Piotrowska 2017-03-24 10:55:08 dodanie dokumentu
Informacja dot. ustawy " za życiem" Agnieszka Piotrowska 2017-03-24 10:53:56 dodanie dokumentu
Kampania "Wybieram pomoc" Agnieszka Piotrowska 2017-03-22 10:31:46 edycja dokumentu
Kampania "Wybieram pomoc" Agnieszka Piotrowska 2017-03-22 10:28:23 dodanie dokumentu
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym Agnieszka Piotrowska 2017-03-16 14:01:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności OPS w Golczewie i realizacji programu w zakresie wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną za 2015 rok Agnieszka Piotrowska 2017-02-03 15:24:42 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca odbioru PIT- 11 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Piotrowska 2017-02-02 08:47:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2015 Kierownika OPS w Golczewie z dnia 02.09.2015 w sprawie wprowadzenia procedury odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośrwdniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie w Gminie Golczewo Agnieszka Piotrowska 2017-02-01 09:44:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 10 2016 z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących w ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Agnieszka Piotrowska 2017-01-26 08:34:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9 2016 z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie ustalenia "Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań? na 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Agnieszka Piotrowska 2017-01-26 08:32:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9 2016 z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie ustalenia "Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań? na 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Agnieszka Piotrowska 2017-01-26 08:30:27 dodanie dokumentu
Pracownik produkcji IKEA Industry Oddział IV AR Stepnica Agnieszka Piotrowska 2017-01-10 08:37:14 dodanie dokumentu
Zmiana kryterium w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014- 2020 Agnieszka Piotrowska 2017-01-02 15:53:35 dodanie dokumentu
Poradnik dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów mieszkających w województwie zachodniopomorskim Agnieszka Piotrowska 2016-12-30 08:31:46 dodanie dokumentu
Informacja dot. pobierania św. rodzinnych, św. wychowawczego 500 plus, św. z funduszu alimentacyjnego Agnieszka Piotrowska 2016-12-16 09:52:35 dodanie dokumentu
Informacja dot. pobierania św. rodzinnych, św. wychowawczego 500 plus, św. z funduszu alimentacyjnego Agnieszka Piotrowska 2016-12-16 09:52:01 dodanie dokumentu
Informacja dot. pobierania św. rodzinnych, św. wychowawczego 500 plus, św. z funduszu alimentacyjnego Agnieszka Piotrowska 2016-12-16 09:51:11 dodanie dokumentu
Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy Agnieszka Piotrowska 2016-12-08 08:19:16 dodanie dokumentu
Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 Agnieszka Piotrowska 2016-12-07 09:10:22 dodanie dokumentu
Wniosek o zwołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie Agnieszka Piotrowska 2016-11-15 15:22:39 dodanie dokumentu
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie " Niebieska Linia" Agnieszka Piotrowska 2016-11-15 11:09:48 dodanie dokumentu
Interwencja wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i lub groźby Agnieszka Piotrowska 2016-11-15 11:08:05 dodanie dokumentu
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016- 2021 Agnieszka Piotrowska 2016-11-15 11:01:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58 2015 Burmistrza Golczewa z dnia 20 maja 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Agnieszka Piotrowska 2016-11-15 11:00:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 58 2015 Burmistrza Golczewa z dnia 20 maja 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Agnieszka Piotrowska 2016-11-15 10:59:47 dodanie dokumentu
Imformacja Agnieszka Piotrowska 2016-10-20 08:54:35 dodanie dokumentu
Informacja Agnieszka Piotrowska 2016-10-20 08:54:04 usunięcie dokument
Informacja Agnieszka Piotrowska 2016-10-20 08:52:58 dodanie dokumentu
Kampania "Dawaniu na krechę mówię NIE" Agnieszka Piotrowska 2016-10-12 09:20:45 edycja dokumentu
Bezpłatny kurs- obsługa kas fiskalnych Agnieszka Piotrowska 2016-10-12 09:14:26 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 2016 rok Agnieszka Piotrowska 2016-09-29 11:45:29 dodanie dokumentu
Bezpłatny kurs operatora wózka widłowego i wymiana butli gazowych Agnieszka Piotrowska 2016-08-30 13:44:05 dodanie dokumentu
Dotacja z PUP na otwarcie własnej działalności gospodarczej Agnieszka Piotrowska 2016-08-25 09:06:34 dodanie dokumentu