Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pomoc potrzebującej mieszkance gminy Golczewo- Zbiórka sprzętów gospodarstwa domowego Dominika Ługowska 2019-09-23 12:01:56 edycja dokumentu
Pomoc potrzebującej mieszkance gminy Golczewo- Zbiórka sprzętów gospodarstwa domowego Dominika Ługowska 2019-09-23 11:38:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania zasiłku celowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:45:23 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży " na lata 2019-2023 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:42:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-09-23 09:39:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:35:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:32:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:27:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:27:09 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:26:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/291/2018 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020" Dominika Ługowska 2019-09-23 09:24:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/289/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Golczewo porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Golczewo w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:22:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/273/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Kamień Pomorski, w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 09:14:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 Dominika Ługowska 2019-09-23 09:10:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-09-23 09:08:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania zasiłku celowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 Dominika Ługowska 2019-09-23 08:29:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Dominika Ługowska 2019-09-23 08:23:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/319/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel przez Gminę Golczewo Dominika Ługowska 2019-09-23 08:20:11 dodanie dokumentu
Lokalna grupa działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór wniosków o przyznianie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dominika Ługowska 2019-09-19 15:10:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-09-18 13:48:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Golczewie Dominika Ługowska 2019-09-18 13:42:52 dodanie dokumentu
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Dominika Ługowska 2019-09-13 13:34:21 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowiska Dominika Ługowska 2019-09-13 13:31:05 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dominika Ługowska 2019-09-13 13:29:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dominika Ługowska 2019-09-13 13:26:57 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dominika Ługowska 2019-09-13 13:25:24 edycja dokumentu
Samodzielne stanowiska Dominika Ługowska 2019-09-13 13:23:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 4 września 2019r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie" Dominika Ługowska 2019-09-04 12:53:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-09-04 12:51:02 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Dominika Ługowska 2019-09-02 07:59:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 30 sierpnia 2019r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy Dominika Ługowska 2019-08-30 11:34:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedur zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-08-30 09:09:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-08-30 09:09:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Dominika Ługowska 2019-08-30 07:14:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy Dominika Ługowska 2019-08-27 12:38:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5 /2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz skrócenia czasu pracy Dominika Ługowska 2019-07-30 11:58:49 dodanie dokumentu
Podręcznik dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i opiekunów usamodzielnienia Dominika Ługowska 2019-07-24 10:31:39 dodanie dokumentu
Obowiązki dorosłych dzieci wobec rodziców Dominika Ługowska 2019-07-18 07:15:34 dodanie dokumentu
RODO Dominika Ługowska 2019-07-16 07:41:50 edycja dokumentu
Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio- dłużnik alimentacyjny Dominika Ługowska 2019-07-16 07:40:05 dodanie dokumentu