Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia" Agnieszka Piotrowska 2017-12-06 12:37:05 dodanie dokumentu
Kampania " Z dala od alkoholu" Agnieszka Piotrowska 2017-11-23 15:27:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu nagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Agnieszka Piotrowska 2017-11-17 08:17:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-10-25 08:27:38 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE ORAZ REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA 2016 r. Agnieszka Piotrowska 2017-10-19 08:16:56 dodanie dokumentu
Bezpłatne projekty unijne " Deficyt na profity II " Agnieszka Piotrowska 2017-10-17 11:48:16 edycja dokumentu
Bezpłatne projekty unijne " Deficyt na profity II " Agnieszka Piotrowska 2017-10-17 11:47:50 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na Rodziny Zastępcze Agnieszka Piotrowska 2017-09-18 14:25:30 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na Rodziny Zastępcze Agnieszka Piotrowska 2017-09-18 14:24:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Agnieszka Piotrowska 2017-09-13 09:12:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ?Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań? na 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie Agnieszka Piotrowska 2017-09-13 09:11:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie Agnieszka Piotrowska 2017-09-13 09:10:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do zakwalifikowania do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie znajdujących się w składnicy akt Agnieszka Piotrowska 2017-09-13 09:09:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie na rok 2017 Agnieszka Piotrowska 2017-09-13 09:09:07 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej Agnieszka Piotrowska 2017-08-16 08:43:45 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej Agnieszka Piotrowska 2017-08-16 08:43:09 usunięcie dokument
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin Agnieszka Piotrowska 2017-08-07 09:57:20 dodanie dokumentu
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin Agnieszka Piotrowska 2017-08-07 09:56:25 dodanie dokumentu
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin Agnieszka Piotrowska 2017-08-07 09:54:44 dodanie dokumentu
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin Agnieszka Piotrowska 2017-08-07 09:54:03 dodanie dokumentu
Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami Agnieszka Piotrowska 2017-08-03 09:57:40 dodanie dokumentu
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-08-02 08:08:30 usunięcie dokument
I. Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-08-02 08:08:15 usunięcie dokument
Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej Agnieszka Piotrowska 2017-08-01 13:52:54 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca wypłat świadczeń z pomocy społecznej Agnieszka Piotrowska 2017-08-01 13:28:16 dodanie dokumentu
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-31 09:48:31 dodanie dokumentu
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-31 09:41:59 dodanie dokumentu
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem" Agnieszka Piotrowska 2017-07-31 09:31:28 dodanie dokumentu
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-31 09:29:42 dodanie dokumentu
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-31 09:28:20 dodanie dokumentu
Świadczenie pielęgnacyjne - formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-31 09:26:39 dodanie dokumentu
Świadczenie pielęgnacyjne - formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 10:08:20 dodanie dokumentu
Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 10:05:34 dodanie dokumentu
Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 10:00:28 dodanie dokumentu
Zasiłek pielęgnacyjny Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 09:44:42 dodanie dokumentu
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 09:38:40 dodanie dokumentu
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) -formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 09:31:45 dodanie dokumentu
Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 09:10:00 dodanie dokumentu
II. Zasiłek rodzinny - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 09:03:26 dodanie dokumentu
I. Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r. Agnieszka Piotrowska 2017-07-25 08:46:27 dodanie dokumentu