Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Podmioty realizujące programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskiem 2017-07-24 10:32:17
Informator podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu kamieńskiego 2017-07-24 10:20:47
Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych 2017-07-24 10:14:28
Kampania "Wybieram pomoc" 2017-03-22 10:28:23
Wniosek o zwołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie 2016-11-15 15:22:39
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie " Niebieska Linia" 2016-11-15 11:09:48
Interwencja wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i lub groźby 2016-11-15 11:08:05
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016- 2021 2016-11-15 11:01:55
Zarządzenie nr 58 2015 Burmistrza Golczewa z dnia 20 maja 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-11-15 10:59:47
Aktualne dane teleadresowe podmiotów realizujących zadania z zakresu problematyki przemocy w rodzinie na terenie powiatu kamieńskiego 2015-07-20 08:22:08
Zespół Interdyscyplinarny 2011-11-10 13:54:35
Zarządzenie Nr 8 z dnia 27 stycznia 2011 r. 2013-01-18 09:20:10
Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego 2013-01-18 08:50:32
Niebieska karta 2013-01-29 13:58:41